diagram

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Plnou parou vpřed s produktivním a motivovaným týmem!

 

Vaši zaměstnanci mohou podávat dobrý výkon, jsou však se svou prací spokojeni a cítí se v daném pracovním prostředí opravdu dobře? Nástroj HILL Engagement Survey Vám na tyto otázky odpoví.

 

Náš online průzkum spokojenosti zaměstnanců Vám poskytne hlubší analýzu zaměřenou především na dvě konkrétní dimenze: názory zaměstnanců a jejich chování. Naším cílem je posoudit spokojenost a angažovanost Vašich zaměstnanců a zároveň identifikovat silné i rozvojové oblasti Vaší organizace. Výsledky z on-line průzkumu jsou zpracovány anonymně, což podporuje upřímnou zpětnou vazbu od jednotlivých respondentů. Každé doporučení, které vychází z výsledků průzkumu, je zcela konkrétní a díky to vysoce efektivní. Pokud chcete zvýšit efektivitu a produktivitu Vaší firmy, nástroj HILL Engagement Survey Vám pomůže nastavit správný kurz.