diagram

Interkulturní kompetence

Proplouvejte mezikulturními obchodními vztahy bezpečně a pohodlně

 

Jakmile Vaše společnost pronikne na mezinárodní trhy, je nezbytné, aby se její zaměstnanci uměli vypořádat s mezikulturními rozdíly, které při jednání s partnery hrají mnohdy zásadní roli. Od zakládání nových poboček, přes jejich rozjezd až po udržení maximálních výnosů na zahraničním trhu Vám program HILL Intercultural Competence pomůže získat kritický náhled na to, co dělat a co nedělat v mezinárodním obchodu.

 

Program je navržen tak, aby vyhovoval Vašim specifickým požadavkům a zaměřil se na země, které Vás zajímají. Než sestavíme plán pro odstraňování nedostatků, které nalezneme během důkladné analýzy současného stavu Vaší společnosti, hledáme silné strány v rámci týmu a Vaší organizační strukutury. Zaručujeme Vám, že Vaši zaměstnanci získají hlubší porozumění potřebné k tomu, aby mohli vést kulturně různorodý tým, komunikovat s mezinárodními partnery a těžit tak z interkulturního know-how.