diagram

HILL Change Management

Určujte směr prostřednictvím rozvoje manažerských dovedností

 

Efektivní vedení je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu v současné době neustálých změn, globalizace a digitalizace. Jaké manažerské dovednosti jsou vlastně potřebné k tomu, abychom tyto změny úspěšně zvládali? Jaké osobnostní předpoklady a dovednosti jsou důležité prot to, aby naši zaměstnanci odvedli to nejlepší? Jak překonávat konflikty a jak se konstruktivně vypořádat s rostoucím tlakem na výkon?

 

Náš program HILL Leadership for Change posiluje stávající manažerské dovednosti a zvyšuje efektivitu manažera ve třech oblastech vedení a řízení: sebe, druhých a organizace.

 

Na základě nejnovějších poznatků v oblasti leadershipu Vám náš program umožní přemýšlet o vlastním manažerském chování, osvojit si nové metody a techniky a uplatňovat je v každodenní manažerské praxi. Kde je skrytý potenciál Vašich zaměstnanců, který čeká na to, aby se mohl projevit a být cíleně rozvíjen?