diagram

Strategické plánování lidských zdrojů

Pro zítřejší rozhodnutí plánujte již dnes

 

Nehledět v současném globalizované světě do budoucna může mít katastrofické následky. Není však třeba se strachovat, se strategickým plánováním lidských zdrojů ve spolupráci se společností HILL se zaměříte jak na krátkodobé, tak na dlouhodobé plánování. Naši odborníci jdou rovnou k podstatě věci s cílem dosáhnout maximálního efektu, přičemž společně s Vámi zpřesňují Vaše budoucí potřeby. Zároveň na budoucnost připravujeme Vaše zaměstnance.

 

 

 

Nejprve se seznámíme s Vaší vizí a zanalyzujeme Vaše současné zdroje včetně zaměstnanců. Rozdíl mezi tím, kde jste a kde chcete být za 3 roky, bude jasnější. Naše poznatky následně využujeme k navržení postupu speciálně pro potřeby Vaší společnosti. Díky našim komplexním a objektivním metodám identifikujeme potřebné kompetence a také metody zajišťující budoucí rozvoj Vašich zaměstnanců. Se společností HILL můžete mít jistotou, že kráčíte po cestě k úspěchu.