diagram

HILL Team Development

Posilujte vazby v řetězci: rozvoj týmu

 

Všichni víme, že silný tým může dosahovat fantastických výsledků, avšak nalezení vhodných metod, jak tým udržet v kondici, může být těžké. S pomocí služby HILL Team Development Vás naši odborníci provedou procesem posílení týmu jako celku tak, že součet výkonu jeho členů bude vyšší, než součet výkonů každého jednotlivce.

 

Nejprve se společně s Vámi podíváme na složení týmu, na různá hlediska, úhly pohledu, osobnostní vlastnosti členů a možné konflity mezi nimi. Jakmile si budeme jisti, že se členové týmu vzájemně doplňují, můžeme začít čerpat z jejich vzájemné souhry a individuálního i skupinového potenciálu, přičemž posílíme jejich schopnost dosáhnout cílů a milníků, jež jste pro ně stanovili.