diagram

HILL Time Management Test

Efektivní řízení času

 

Jak se říká, čas jsou peníze, přičemž efektivní hospodaření s časem Vám pomůže maximalizovat Vaše úsilí. HILL Time Management Test je dvoudimenzionální online nástroj, který posuzuje jak individuální výkon zaměstnanců, tak efektivitu celého týmu.

 

Na základě výsledků Vám následně pomůžeme zlepšit dovednosti, které jsou pro každou firmu klíčové: rozhodování, delegování úkolů, jejich priorizaci a zvažování různých možností. Naši odborníci pak budou úzce spolupracovat s Vašimi zaměstnanci, aby jim pomohli rozvinout jejich potenciál a zdokonalit jejich současné dovednosti. Toto jasné a přehledné zhodnocení zefektivní řízení firmy a zajistí vyšší produktivitu na všech úrovních podnikové struktury.