diagram

Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Vyhledávání a výběr zaměstnanců: Ideální profil

 

Pomůžeme Vám definovat odpovědnost a kompetence důležité pro úspěšné dosahování cílů v rámci obsazované pozice. Navíc klademe velký důraz i na osobnost a hodnoty kandidátů tak, aby byly v souladu s Vaší firemní kulturou a charakterem obsazované pozice.

 

Vyhledávání a výběr zaměstnanců: Vyhledávání

 

Díky přesně specifikovaným požadavkům a naší dokonalé znalosti trhu práce vybíráme vždy nejvhodnější strategii vyhledávání. Nabízíme vyhledávání v našich specializovaných databázích, inzerci ve správných (sociálních) médiích a také executive search. Naše dlouholeté zkušenosti, znalost lokálního trhu a humanistický přístup jsou zárukou získání těch nejlepších kandidátů na Vámi obsazovanou pozici.

 

Vyhledávání a výběr zaměstnanců: Výběr

 

Máme nástroje, díky kterým snadno odhalíme, zda kandidát z nějakého důvodu nezapadá do Vašeho ideálního profilu. Využíváme objektivní posouzení, na kompetence zaměřený rozhovor a psychologickou diagnostiku, abychom určili skutečný potenciál a vhodnost kandidáta. Během tohoto procesu jsme s Vámi v pravidelném kontaktu, abychom zajistili transparentnost a plynulost celého výběru.

 

Vyhledávání a výběr zaměstnanců: Rozhodnutí

 

V této fázi Vám představíme seznam vybraných kandidátů (tzv. shortlist), kteří nejlépe odpovídají Vašim požadavkům. Do rozhodovacího procesu Vám nezasahujeme, nicméně v průběhu celého procesu vyjednávání a rozhodování jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou podporu.

 

Vyhledávání a výběr zaměstnanců: Adaptace

 

Posledním krokem je adaptace nového člena týmu tak, aby se stal co nejrychleji jeho dobře fungující součástí. Máte naši plnou podporu během zaučování, seznámováním se s pracovními procesy a s ostatními členy týmu, tak, aby nový zaměstnanec mohl začít efektivně pracovat, a zároveň se v novém zaměstnání cítil dobře.