diagram

Development centrum

Podpořte a inspirujte svůj tým tak, aby dosahoval těch nejlepších výsledků

 

Věděli jste, že většina zaměstnanců využívá pouze 1/16 svého potenciálu? Stejně jako roste společnost, tak i zaměstnanci dosahují lepších výsledků, pokud jsou jim poskytovány příležitosti pro další rozvoj. Společnost HILL se zaměřuje i na propojení osobních cílů jednotlivců s firemními cíli.

 

Naši odborníci pracují s Vašimi zaměstnanci individuálně s cílem posoudit jejich osobnost, zájmy, klíčové kompetence, úroveň dovedností a také odhalit oblasti, které je žádoucí rozvíjet. Jakmile poznáme kompetence a motivaci zaměstnanců, vytvoříme přímo s jednotlivci základní stavební kameny jejich budoucího rozvoje. Než se nadějete, budete mít tým motivovanějších a talentovaných jedinců, kteří Vaši firmou posunou ještě dál.