diagram

Zpětná vazba jako nástroj rozvoje

Služba HILL Feedback Program Vám pomůže budovat firemní kulturu, která podporuje otevřenou komunikaci a učení

 

Hledáte profesionálního partnera, který Vám pomůže využívat zpětnou vazbu jako nástroj každodenního obohacení a rozvoje jednotlivců? A to jak v poskytování zpětné vazby, tak v jejím přijímání? Přestaňte hledat!

 

Cílem kurzů společnosti HILL zaměřených na poskytování zpětné vazby je pomoci lidem rozvíjet dovednosti nezbytné pro zvládnutí upřímné zpětné vazby. Obvykle se musíme učit umět správně poskytnout zpětnou; zatímco umět přijímat zpětnou vazbu a transformovat ji do praxe je známkou připravenosti jednotlivce pro další osobní růst.

 

Vlastně je to celé o nastavení firemní kultury, která podporuje otevřenost, učení a neustálé zlepšování. Kurzy nabízíme jednotlivcům i celým skupinám. Naše programy mají výsledky, které nezůstanou bez povšimnutí!