diagram

Nevědomé předsudky – rozhodujte se nepředpojatě

Odhalte podstatu rozhodovacích procesů a primárně nevědomých předsudků ve Vaší organizaci

 

Mnoho organizací chce zvyšovat počet žen na vedoucích pozicích nebo beznadějně hledá technické odborníky. My víme, že obě tyto oblasti lze významně zlepšit prostřednictvím nepředpojatých rozhodnutí.

 

Rozhodování je stěžejní součástí práce každého manažera a často jej děláme intuitivně. Nicméně, většina našich rozhodnutí je nevědomě zkreslována našimi neuvědomovanými předsudky – nemusí to znamenat nic špatného, ale je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu.

 

Workshopy společnosti HILL zaměřené na nevědomé předsudky jsou navrženy tak, aby Vám pomohly identifikovat Vaše nevědomé předsudky, jaké mají či měly vliv na Vaši schopnost učinit nejlepší objektivní rozhodnutí v jakékoli situaci. Koneckonců, čím více jsme si vědomi toho, proč konkrétní rozhodnutí činíme, tím spíše si budeme jisti, že je děláme ze správných důvodů.