diagram

Assessment centrum

Dosahujte úspěchů s těmi nejlepšími 

 

Pro zajistění růstu organizace je třeba neustálé hodnocení a rozvoj. Společně s firmou často rostou i týmy zaměstnanců; i v tomto případě existují způsoby, jak zaměstnance rozvíjet, aby plně využívali svůj individuální a týmový potenciál. HILL Assessment Centrum je klíčem k plnému využití potenciálu Vašich zaměstnanců.

 

Naši odborníci umí identifikovat klíčové kompetence Vašeho týmu a díky objektivní, důkladné a konstruktivní zpětné vazbě osvětlí Vašim zaměstnancům oblasti, na kterých je možné pracovat, i silné stránky, na kterých mohou stavět. Naším záměrem je zajistit, aby Váš tým byl plně kompetentní a mohl úspěšně kráčet po cestě, kterou jste si do budoucna vytyčili.