diagram

Řízení změny

Změna visí ve vzduchu: jak řídit změnu jako trvalý prvek podnikání

 

Změna již není pouze „projekt“, změna je prostoupena celým naším (pracovním) životem. Proto nemluvíme pouze o změně organizační struktury, pracovních procesů, počtu zaměstnanců apod., ale mluvíme o podpoře lidí, aby změnu vnímali jako přirozenou součást svého života. Jednotlivci, týmy i celé organizace disponují velmi odlišnými schopnostmi vypořádávat se s tlakem, rychlostí a proměnlivým prostředím.

Proto se zaměřujeme na všechny tři úrovně současně: jednotlivec – tým – organizace, přitom nejvíce klademe důraz na lidi a jejich potřeby. Právě v této oblasti je největší přínos psychologického přístupu společnosti HILL ke změně.  

 

Naši odborníci Vám pomohou transformovat často nepříjemné zkušenosti do zkušeností překvapivě přínosných, a to i v časech restrukturalizací a propouštění, kdy o vypjaté emoce není nouze. Když se lidé semknou a jsou aktivně podporováni ve vytváření nových věcí, jejich obavy se zmenší a nová perspektiva umožní vzniknout nové energii.

Zaměření na výsledky je důležité, pro dosažení úspěchu jsou však stejně tak nezbytní lidé. Pomůžeme lidem obnovit důvěru ve vlastní schopnosti, budoucí prosperitu a aktivně dosáhnout úspěchu společnými silami.