Jak mohu dlouhodobě zvyšovat úspěch našeho týmu i firmy?

Pro udržení dlouhodobého úspěchu firmy je třeba přijímat určitá opatření v rozvoji lidí. Umíme identifikovat oblasti, kde je nutné provést změnu. Současně Vám pomůžeme nastavit taková opatření, která budou zajišťovat dlouhodobý úspěch.  

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba

Více úhlů pohledu s 360° hodnocením

V tovární hale jsme všichni spokojení, když nic nenarušuje chod dobře promazaných strojů. Jak ale zajistíme, aby náš tým pracoval se stejnou maximální efektivitou? Nástroj HILL 360° zpětná vazba poskytuje Vašim zaměstnancům nejen informaci o tom, jak vnímají sami sebe, ale také o tom, jak kolegové vnímají jejich přínos pro tým. 

Přečtěte si více
Hill 3valuation

Hill 3valuation

Trojrozměrné hodnocení

Nástroj HILL 3valuation je jedinečným prostředkem k hodnocení současných kompetencí Vašich zaměstnanců velmi "holistickým" způsobem. Stejně jako GPS využívá tři body k určení polohy, naše trojrozměrná matoda se zaměřuje na tři klíčové faktory: potenciál, efektivitu a účinnost.

Přečtěte si více
Assessment centrum

Assessment centrum

Dosahujte úspěchů s těmi nejlepšími

Pro zajistění růstu organizace je třeba neustálé hodnocení a rozvoj. Společně s firmou často rostou i týmy zaměstnanců; i v tomto případě existují způsoby, jak zaměstnance rozvíjet, aby plně využívali svůj individuální a týmový potenciál. HILL Assessment Centrum je klíčem k plnému využití potenciálu Vašich zaměstnanců.

Přečtěte si více
Řízení změny

Řízení změny

Změna visí ve vzduchu: jak řídit změnu jako trvalý prvek podnikání

Změna již není pouze „projekt“, změna je prostoupena celým naším (pracovním) životem. Proto nemluvíme pouze o změně organizační struktury, pracovních procesů, počtu zaměstnanců apod., ale mluvíme o podpoře lidí, aby změnu vnímali jako přirozenou součást svého života. Jednotlivci, týmy i celé organizace disponují velmi odlišnými schopnostmi vypořádávat se s tlakem, rychlostí a proměnlivým prostředím.

Přečtěte si více
Analýza kompetencí

Analýza kompetencí

Udržte svůj tým ve vrcholné formě s pomocí HILL Competence Check

Rozpoznat silné stránky a potenciál Vašeho týmu je klíčem k budoucímu růstu Vaší společnosti. Služba HILL Competence Check vám poskytne všechny informace potřebné k posouzení potenciálu Vašeho týmu a také určí případné oblasti k rozvoji.

Přečtěte si více
Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Plnou parou vpřed s produktivním a motivovaným týmem!

Vaši zaměstnanci mohou podávat dobrý výkon, jsou však se svou prací spokojeni a cítí se v daném pracovním prostředí opravdu dobře? Nástroj HILL Engagement Survey Vám na tyto otázky odpoví.

Přečtěte si více
Koučování týmu

Koučování týmu

Zvyšte soudržnost týmu díky týmovému koučování
I když máte v týmu velmi podobně nastavené kolegy, někdy se spolupráce může stát výzvou. S týmovým koučováním se Vaši zaměstnanci naučí nejen správně komunikovat mezi sebou, ale také vzájemně vyvažovat své silné a slabé stránky.   
 
Přečtěte si více
HILL_Best Fit (Soulad kompetencí kandidáta či zaměstnance s požadavky pozice)

HILL_Best Fit (Soulad kompetencí kandidáta či zaměstnance s požadavky pozice)

Udělejte si dokonalý obrázek se službou HILL_Best Fit

Hledáte nástroj, který Vám pomůže nejlépe sestavit Váš tým? Nehledejte, protože je tu analýza HILL_Best Fit.

Přečtěte si více
Inovační projekty

Inovační projekty

Inovace: klíč k budoucímu úspěchu

Inovace jako základní předpoklad trvalého a vzrůstajícího úspěchu je předmětem intenzivního zájmu psychologů. 

Přečtěte si více
HILL Change Management

HILL Change Management

Určujte směr prostřednictvím rozvoje manažerských dovedností

Efektivní vedení je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu v současné době neustálých změn, globalizace a digitalizace. 

Přečtěte si více
Analýza manažerských kompetencí

Analýza manažerských kompetencí

Ujistěte se, že máte ve společnosti ty správné leadery díky HILL Leadership Check

Naplňují Vaši manažeři plně svůj potenciál? Je jejich styl vedení ve shodě s potřebami Vaší společnosti? Služba HILL Leadership Check je navržena tak, aby Vám odpověděla na tyto otázky a zároveň aby vám poskytla taková řešení, která budou maximalizovat efektivitu vedení.

Přečtěte si více
HILL Match-Up

HILL Match-Up

Jak úspěšně sestavit tým

Nezáleží, jak velká nebo malá firma jste. Dát dohromady tým zaměstnanců tak, aby byli schopni kvalitně spolupracovat, může být někdy obtížnější, než se zdá. Se službou HILL Match-Up naleznete kompatibilní zaměstnace – sladění týmu nikdy nebylo jednodušší.

Přečtěte si více
Outplacement

Outplacement

Podpořte své zaměstnance v hledání nové pracovní příležitosti

Nehledě na to, jak nepříjemné je propuštění dobrého zaměstnance, je někdy tento krok (z různých důvodů) nezbytný. Ukončení pracovního poměru ale nemusí končit špatným pocitem.

Přečtěte si více
Analýza prodejních dovedností

Analýza prodejních dovedností

Zvyšte svůj obchodní potenciál pomocí HILL Sales Force Check

Někdy nezáleží tolik na tom, jak dobrý Váš produkt či služba je, ale jak jej Vaši zaměstnanci prezentují a prodávají.

Přečtěte si více
Strategické plánování lidských zdrojů

Strategické plánování lidských zdrojů

Pro zítřejší rozhodnutí plánujte již dnes

Nehledět v současném globalizované světě do budoucna může mít katastrofické následky. Není však třeba se strachovat, se strategickým plánováním lidských zdrojů ve spolupráci se společností HILL se zaměříte jak na krátkodobé, tak na dlouhodobé plánování. 

Přečtěte si více
HILL Time Management Test

HILL Time Management Test

Efektivní řízení času

Jak se říká, čas jsou peníze, přičemž efektivní hospodaření s časem Vám pomůže maximalizovat Vaše úsilí. HILL Time Management Test je dvoudimenzionální online nástroj, který posuzuje jak individuální výkon zaměstnanců, tak efektivitu celého týmu.

Přečtěte si více
Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Úspěch firmy tvoří správní lidé na správných místech !

Pomůžeme Vám definovat odpovědnost a kompetence důležité pro úspěšné dosahování cílů v rámci obsazované pozice. Navíc klademe velký důraz i na osobnost a hodnoty kandidátů tak, aby byly v souladu s Vaší firemní kulturou a charakterem obsazované pozice.

Přečtěte si více
HILL Talent Finder

HILL Talent Finder

Hledejte své zaměstnance s pomocí HILL Talent Finder (vyhledávání talentů)

Hledat zaměstnance na volné pozice může být bez správného nástroje těžký úkol. Program HILL Talent Finder je navržen tak, aby zajistil co možná nejhladší a nejjednodušší proces, jak je to jen možné.  

Přečtěte si více
HILL Golden Selection

HILL Golden Selection

Proaktivní forma poradenství v oblasti náboru

V rámci služby HILL Golden Selection Vám poskytneme konzultanta, který se stane dokonalým prostředníkem mezi Vaší firmou a Vašimi budoucími zaměstnanci. Zaměřujeme se na dlouhodobou práci s kandidáty s vysokým růstovým potenciálem a propojujeme je s vybranými společnostmi v naší globální síti.

Přečtěte si více
Development centrum

Development centrum

Podpořte a inspirujte svůj tým tak, aby dosahoval těch nejlepších výsledků

Věděli jste, že většina zaměstnanců využívá pouze 1/16 svého potenciálu? Stejně jako roste společnost, tak i zaměstnanci dosahují lepších výsledků, pokud jsou jim poskytovány příležitosti pro další rozvoj. Společnost HILL se zaměřuje i na propojení osobních cílů jednotlivců s firemními cíli.

Přečtěte si více
Strategický workshop

Strategický workshop

Nastavení strategie: jak si naplánovat cestu do budoucnosti

Jedna věc je mít představu o tom, kam chcete jít, ale jak se tam vlastně dostanete? Lidé toho vědí o budoucnosti daleko více, než si jsou vědomi.  

Přečtěte si více
Strategické propojení ve Vaší firmě

Strategické propojení ve Vaší firmě

Plánování změn, které probíhá hladce

Ačkoliv jsou změny pro budoucí úspěch nezbytně nutné, jejich realizace může být náročná – a právě v tomto okamžiku přichází na řadu společnost HILL.

Přečtěte si více